Liczba odwiedzin strony: 29707 Osób na stronie: 1
 

Wojewódzki klub techniki i racjonalizacji

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 164 poz. 1351 - Tryb postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposób przygotowania i emisji tych audycji oraz sposób upowszechn
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.) Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   tryb postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Telewizją Polską" i spółek radiofonii regionalnej;   2)   sposób przygotowania i emisji audycji wyborczych;   3)   sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych. § 2.  1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w specjalnych blokach audycji wyborczych. 2. Bloki audycji wyborczych zawierają:   1)   audycje wyborcze rozpowszechniane przez komitety wyborcze zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zwanej dalej "ustawą", których kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zostali zarejestrowani;   2)   łączne audycje wyborcze. 3. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach. § 3.  1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych przedstawiają dyrektorom terenowych oddziałów Telewizji Polskiej oraz prezesom zarządów spółek radiofonii regionalnej, nie później niż na 20 dni przed dniem wyborów, wnioski o...
KRS 0000250750 - "BUD-REAL FINANCIAL INVESTMENTS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BUD-REAL FINANCIAL INVESTMENTS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-02-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA WILANOWSKA 5/47 02-765 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-218-50-42 140435382 0000250750
KRS 0000250749 - KASA POŚMIERTNA PRACOWNIKÓW "AUTOSAN" S.A. W SANOKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KASA POŚMIERTNA PRACOWNIKÓW "AUTOSAN" S.A. W SANOKU STOWARZYSZENIE 2006-02-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LIPIŃSKIEGO 109 38-500 SANOK SANOK SANOCKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
687-183-90-97 180106322 0000250749
KRS 0000250748 - LIUDMYLA ANTONIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LIUDMYLA ANTONIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-02-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FELICJANEK 1/7 31-103 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
867-212-07-66 180109970 0000250748
KRS 0000250747 - "TARKON-PROJECT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TARKON-PROJECT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-02-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAKŁADOWA 50 39-405 TARNOBRZEG M. TARNOBRZEG M. TARNOBRZEG PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
867-211-78-99 180105890 0000250747
KRS 0000250746 - CHANEL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CHANEL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-02-21 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KATOWICKA 126 95-030 RZGÓW RZGÓW ŁÓDZKI WSCHODNI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
813-344-59-81 180108670 0000250746